nieuws wilrijk

Logo Wilrijk

klik op de banner voor het nieuws uit wilrijk

Gebouw Vorstenhuislaan blijft

 Beste inwoner van het Neerland,

 Eind vorig jaar werd het lokaal in de Vorstenhuislaan bedreigd met sluiting door de Stad Antwerpen.

Na bemiddeling van het Wilrijkse districtscollege met de stad Antwerpen en een goed gesprek met het verenigingsleven van het Neerland konden we de beslissing omdraaien en zal het gebouw aan de Vorstenhuislaan kunnen blijven staan.

 In Wilrijk en dus ook op het Neerland willen we zoveel als mogelijk ruimte geven aan mensen die initiatieven nemen en bezig zijn met het versterken van de samenleving. Mijns inziens voldoen de verenigingen die actief zijn in de Vorstenhuislaan daar ruim voldoende aan.

 De komende maanden wordt afgesproken hoe alles verder zal verlopen, maar de mensen van het Neerland kunnen alvast op beide oren slapen. Het lokaal waar ondertussen vele verenigingen onderdak vonden, zal blijven.

 

Hans Ides

Schepen van Cultuur, Jeugd en feestelijkheden

Wilrijk

Hans.ides@stad.antwerpen.be